من و زندگی


سنگ صبور

میگن یه وسیله‌ای ساختن که
از آینده میگه!!!

کااااااش
یه چیزی بسازن که بشه باهاش
از گذشته گفت.


Designed By Erfan Powered by Bayan