من و زندگی


کوچه پس کوچه

همیشه دلمان می‌خواست سری به آن پس کوچه بزنیم.

دلمان گرفته بود بس که از کوچه می‌گذشتیم و نگاهمان به پس کوچه بود.

این روزها که باز دلمان می‌گیرد، در کوچه پس کوچه های خیال پرسه می‌زنیم. 

Designed By Erfan Powered by Bayan