من و زندگی


حسادت

حسادت می‌کنم 

به چشمانی که تو در امتداد نگاهش ایستاده‌ای.

و

به ایستاده‌ای که تو را انتظار می‌کشد.

که من عمریست

منتظر ایستاده ام به راهی در امتداد نگاهت.


انتظار


Designed By Erfan Powered by Bayan