من و زندگی


نمی شود؟

گاهی نمی شود که بیایی به خواب من؟
با من تمام شبم را سحر کنی
تا لب به لب شوم از حس بودنت
لب بر لبم بنشانی خطر کنی
یک جرعه می زلبانت مرا بس است
تا در تمام وجودم اثر کنی
Designed By Erfan Powered by Bayan