من و زندگی


شاعرانه

ردیف کرده ام اشک‌هایم را که ببارند.
تو که قافیه باشی اشک‌هایم خود به خود ردیف می‌شوند. 
تو که باشی حتی حال من هم ردیف است.

اشک و دفتر
Designed By Erfan Powered by Bayan