من و زندگی


خیالی نیست

خیالی نیست!!!

همین که خیالی هست تا تو را مهمان کنم 
همین که خیالی هست تا ببینمت 
مرا کافیست.

تا خیالی هست، خیالی نیست.

ریاضی

من

+ 

تو

=

ما

این معادله نشان می‌دهد که چرا ریاضیات انتزاعی ترین موجودیت جهان است.


زانوی غم


دیدم که در آغوش یار آرام خوابیدی ولی

من در بغل زانوی غم دارم حسادت می‌کنم


من و زندگی


نمی شود؟

گاهی نمی شود که بیایی به خواب من؟
با من تمام شبم را سحر کنی
تا لب به لب شوم از حس بودنت
لب بر لبم بنشانی خطر کنی
یک جرعه می زلبانت مرا بس است
تا در تمام وجودم اثر کنی

سنگ صبور

میگن یه وسیله‌ای ساختن که
از آینده میگه!!!

کااااااش
یه چیزی بسازن که بشه باهاش
از گذشته گفت.اشتباه

تو زندگیم اشتباه زیاد داشتم.

یکی بدترین.

یکی عجیب ترین.

یکی بچه گانه ترین.

.

.

.

از همشون هم پشیمونم.

جز تو

تو زیباترین اشتباه منی.


اشتباه زیبا

Designed By Erfan Powered by Bayan